1 Geoghegan, Shelbyville, KY 40065 - MLS#1575838 - Stephanie Mason ...